İletişim Bilgileri

MTN TELEFON SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ

  • Yetkili Kişi: METİN YARICI
  • Telefon numarası: +90 (544) 675-39-04
  • Adres: perpa tic.merkezi A.blok, şişli, İstanbul, Türkiye

Sitedeki güncellemeler
KAREL IPV 50 Yeni Nesil IP Santral Çözümü

KAREL IPV 50 Yeni Nesil IP Santral Çözümü

Karel IPV50 IP Santral Çözümü, veri görüntü ve ses trafiğinin tek kaynaktan kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlayan Yeni Nesil IP Santral Çözümüdür.
1 TL
Satıcıya Ulaş
İletişim Bilgileri
  • Yetkili Kişi: METİN YARICI
  • Telefon numarası: +90 (544) 675-39-04
  • Adres: perpa tic.merkezi A.blok, şişli, İstanbul, Türkiye
Hizmet ile ilgili detaylı bilgi

Birleşik Yapı
KAREL IPV50 IP Santral Çözümü, birden fazla santralın tek bir sistem olarak çalışabilmesiyle birleşik sistem oluşturabilme ve genişleyebilirlik avantajı sunar. IPV50, PBX, IP-PBX, IP-Gateway gibi birçok ürün fonksiyonunu tek yapı altında bütünleştirir. Sistem yazılımı Linux işletim sistemi üzerinde koşan, açık yazılım mimarisi özelliklerine sahip, TAPI ve CSTA desteği bulunan bir yazılımdır. Bu sayede santral üzerinde pek çok uygulama entegre bulunurken, ek uygulamalar da kolaylıkla santrala entegre edilebilir. IPV50, pek çok uygulamaya rahatlıkla destek verebilecek güce sahiptir.

KAREL IPV50 IP Santral Çözümü, 100 adede kadar IP abone ve IP dış hattı destekler. TDM kanal kapasitesi tek sistemde 56 hatta kadar, 3 sistemde 168 hatta kadar büyüyebilmektedir*. Artan kapasite ihtiyaçlarında santral değişimine gerek kalmadan kart veya lisans ilaveleriyle genişleyebilir kapasite seçenekleri sunar.

Uzak Ofis Uygulamaları
Birden fazla lokasyonu olan firmalarda, ek bir donanıma gerek olmaksızın internet bağlantısı olan her yerden merkezdeki santralın abonesi olunabilir. Merkeze bağlı şubede yer alan bir abone internet üzerinden IP Telefon, yazılım tabanlı telefon, WiFi telefon, IP DECT telefon veya VoIP desteği olan akıllı cep telefonları ile merkez santrala direkt bağlanabilir. WiFi ve IP DECT aboneler de standart SIP aboneler gibi sistemden servis alabilmektedir. Birden fazla KAREL IPV50 IP Santral IP üzerinden birbirlerini kısa numarayla arayabilir ve bu sayede daha yüksek kapasiteli şirket haberleşme ağları kurulabilir.

Mobilite
KAREL IPV50 IP Santralın aboneleri iletişimlerini mekandan bağımsız olarak, dahili numaraları üzerinden sürdürebilirler. IP telefon, yazılım tabanlı telefon, IP DECT, WiFi telefon, VoIP desteği olan akıllı cep telefonları gibi erişim birimleri ile sistemin dahili abonesi olarak her noktadan iletişim sağlanabilir. Bu aboneler merkezi uygulamaların tamamından faydalanabilirler. Tüm sistemi içeren tek numara planı mevcuttur.

Santrala entegre edilebilen IP DECT sistemde aynı el ünitesini hem merkezde hem de internet üzerinden santrala entegre edilmiş baz istasyonu bulunan herhangi bir yerde aynı dahili numara ile kullanabilmek mümkündür.

Üzerlerinde mobil abone uygulamaları çalışan ve VoIP destekleyen yeni nesil akıllı cep telefonlarıyla santralın bir IP abonesi olarak görüşme yapmak, gelen çağrıları karşılamak, sesli postaları dinlemek ve IP abonelere sunulan tüm santral servislerini kullanmak mümkün olmaktadır.

KAREL IPV50 IP Santral Çözümü, 3G, WiFi, XDSL bağlantıları üzerinden yazılım tabanlı telefon, VoIP destekli cep telefonu ile her noktadan santral abonesi olarak iletişiminizi devam ettirme, internet erişimi olan her yerden ulaşılabilme esnekliğini sunar.

Tümleşik İletişim Uygulamaları
KAREL IPV50 IP Santral Çözümü, voice-over-IP, fax-over-IP*, ses kayıt, konferans, görüntülü görüşme, sesli mesajların e-mail atılması, durum bilgisi görebilme, anlık mesajlaşma, uzak abone ve uzak ofisler gibi tümleşik iletişim avantajları sunar. Entegre sesli posta ve e-mail uygulamaları sayesinde sesli mesajlar, görüşme kayıtları ve sistem hata bildirimleri tanımlanan e-mail adreslerine gönderilir. Bu sayede bu bilgilere ve sesli postalara her noktadan erişebilmek mümkündür.

KAREL IPV50 IP Santral, akıllı cep telefonları üzerinde çalışan mobil abone uygulamaları ile sabit ve mobil haberleşme yakınsama çözümleri sağlar. Mobil abone yazılımı olan ve VoIP destekleyen cep telefonları da sistemin bir abonesi olarak tanımlanabildiğinden, kullanıcılar gelen çağrıları bu cep telefonlarından da karşılayabilir, sesli postalarını dinleyebilir, santralın sunduğu tüm IP abone servislerinden faydalanabilirler.

Durum Bilgisi (Presence): Durum bilgisi sayesinde kişinin uygunluğu, meşguliyeti, aktif/pasif bilgisi, kişisel metin girişine bağlı olarak özel durumu görülebilir. Buna göre ilgili kişiye en çabuk ve en uygun yöntemle erişebilmek mümkündür. IPV50 üzerindeki tüm aboneler birbirlerinin meşguliyetini rahatlıkla takip edebilirler.

Anlık Mesajlaşma: IPV50'nin sunduğu Anlık Mesajlaşma özelliği ile abonelerin kendi aralarında mesajlaşabilmeleri mümkündür ve bu sayede iletişim anlık olarak gerçekleşir, e-mail kullanımındaki gibi bekleme süresi söz konusu olmaz.

Ses Kalitesi ve Güvenlik
HD ses kalitesi: IPV50, yazılımındaki gelişmiş ses algoritmaları sayesinde, HD ses kalitesini destekleyen standart terminaller ve Karel HD destekli terminalleri ile alışılmışın çok ötesinde mükemmel ses kalitesi sağlar.

Kesintisiz VoIP iletişimi ve sabit ses kalitesi: IPV50 VoIP uygulamalarında iletişimin ve ses kalitesinin devamlılığı sağlanır. Dış ortamdan kaynaklanan ses paket kayıpları santral tarafından belirlenir ve ses kalitesinin devamlılığı açısından istenen kaliteye ulaşana kadar iletişim alternatif rota* (örneğin PSTN) üzerinden yürütülür. Alternatif rota tanımlamaları VoIP dış hatlarda bağlantıya, servis kalitesine veya her iki duruma göre yapılabilir.

QoS desteği: Hızla gelişen şirket network altyapı yatırımları nedeniyle aynı altyapının hem ses hem data için kullanıldığı durumlarda IPV50 santralın sunduğu QoS desteği ile ağ üzerindeki performansın izlenmesi ve gereken önlemlerin alınmasıyla ses kalitesinin devamlılığı sağlanır.

Kriptolama desteği ile haberleşmede üst seviye güvenlik: VPN kurulumuna gerek olmaksızın standart sRTP/TLS kriptolama* desteğiyle ses iletişiminizde üst seviyede güvenlik sağlanır.
Yukarı

Genel Özellikler

IPV50 Özelliklerinin Sunduğu Avantajlar
Aynı sistemde ek bir altyapıya gerek olmadan IP, sayısal ve analog aboneler kullanılabilir. Farklı noktalardan yazılım tabanlı telefon, masaüstü IP telefon, videofon, VoIP destekli cep telefonu, IP DECT, analog ve sayısal setleri kullanarak sistem abonesi olabilme özelliği esneklik ve tasarruf sağlar.

Her yerden Erişilebilirlik: 3G, WiFi, XDSL bağlantıları üzerinden yazılım tabanlı telefon ve VoIP destekli cep telefonları ile her noktadan santral abonesi olarak iletişiminizi devam ettirme, internet erişimi olan her yerden ulaşılabilme esnekliğini sunar.

Görüntülü Görüşme: IPV50'ye bağlı tüm IP aboneler videofon, özel set veya yazılım tabanlı telefonlarla kendi aralarında ve IP dış hatlar üzerinden görüntülü görüşme yapabilir, kendilerine gelen video içerikli çağrıları dahili telefonlarından görebilirler.

Çevre Birimi Esnekliği: IPV50, dahili abonelerde SIP, dış hat tarafında aynı anda hem SIP hem de H323 protokollerini destekler. Böylece bu standartları destekleyen sistemlere bağlanabilme ve farklı çevre birimleri kullanabilme esnekliğini sağlar.

Görüşme Kayıt Olanakları: Sisteme entegre olan ve ek bir cihaz gerekmeyen otomatik ses kayıt özelliği sayesinde istenilen bir portun görüşmeleri otomatik olarak kaydedilir ve görüşmeler e-mail olarak ilgili portun e-mail adresine ve istenirse yöneticiye gönderilir. Bununla birlikte kullanıcılar kaydetmek istedikleri görüşmeleri konuşma sırasında işaretleyerek kaydedebilir, çağrı bitiminde e-mail olarak bu kaydı alabilirler. Bu sistem görüşme kayıtlarını basit şekilde yönetmek ve kayıtlara e-mail erişimi olan her yerden basitçe erişebilmek için tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, Karel GKS Görüşme kayıt sistemi de IPV50 santralla entegre çalışabilmekte ve görüşme kayıtları merkezi bir bilgisayarda tutulabilmektedir. Bu sayede abone bazlı görüşme kayıtları tutulabilir, abone bazlı raporları alınabilir, geriye dönük kayıtlara farklı sorgulamalarla erişilebilir.

Konferans: Konferans özelliği abonelere çoklu katılım olanağı sağlayan görüşme platformudur. Aynı anda 4 kullanıcılı 4 adet konferans yapılabilmektedir. Bu altyapı ile uzak noktalardaki katılımcılarla konferans görüşme yapılarak toplantılar için harcanan süreler kısalmakta aynı zamanda maliyetler düşürülmektedir.

Robot Operatör ve Sesli Mesaj Uygulamaları: 8 kanallı LEVM kartı ve DDIVR uygulaması, IPV50'nin gelişmiş Robot Operatör-Sesli Posta yapısını oluşturur. LEVM kartı üzerine yüklenen karşılama ve servis mesajlarıyla istenilen yönlendirilmelerin yapılması sağlanır. Sesli postalar abonelerin e-mail adreslerine gönderilebilir ve bu sayede e-mail erişimi olan her yerden erişilebilir. İstenen saatler arasında, örneğin santral gece moduna girdiğinde, gelen aramalar otomatik olarak operatörün sesli posta kutusuna yönlendirilebilir ve bırakılan mesajlar arayan numara bilgisiyle beraber operatöre e-mail olarak gönderilebilir. Özel olarak geliştirilmiş araçlar kullanarak santral üzerinde yüklü olan karşılama senaryolarından farklı senaryolar hazırlamak da mümkündür.

Sistemde LEVM kartı bulunmadığında da, IPV50'nin yazılımında gömülü olan entegre IVR (EIVR) uygulaması ile kullanıcıya robot operatör özellikleri sunulur. Giriş mesajı , Meşgul, Cevapsız, Operatör meşgul, Sistemde kayıtlı değil, Robot operatörden gelen aramalara kapalı gibi farklı senaryolar mevcuttur.

EIVR ve DDIVR uygulamaları web tabanlı santral yönetim arayüzü üzerinden uzaktan yönetilebilir, tüm ayar ve yüklemeler uzaktan gerçekleştirilebilir. Bu şekilde değişikliklerin daha hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesi mümkündür. Sistem mesajlarının dili değiştirilebilir, yeni mesaj dili eklenebilir, mevcut mesaj kayıtları değiştirilebilir.

Web Tabanlı Yönetim: Web sunucusuna sahip IPV50 mekandan bağımsız olarak kolaylıkla yönetilebilir, bu sayede destek ve yönetim giderlerinden tasarruf sağlar. Aboneler, kullanıcı, operatör ve yönetici yetki seviyelendirmesine göre belirlenmiş kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile “Kişisel Asistan” web arayüzüne bağlanıp yetkileri dahilinde parametreleri, kişisel yönlendirme ayarlarını, sesli posta ayarlarını, özel rehberlerini değiştirebilirler. Gezici personel, internete ulaşabildiği her noktada erişilebilir, bilgilendirilebilir ve ayarlarını değiştirebilir hale gelir.

Hem DDIVR hem de dahili ve bedelsiz olan EIVR sistem üzerinden uzaktan yönetilebilir, anonslar ve karşılama mesajları değiştirilebilir. Tüm ayar ve yüklemelerin uzak

Sipariş bilgileri
  • Fiyat: 1 TL
Ticiz.com'un rehber kategorisi: İstanbul'daki Telekomunikasyon hizmetleri
Oluşturma tarihi: 22.12.2012 14:16
Düzenleme tarihi: 22.12.2012 14:16